İş Kanunu tarafından öngörülen uygulamalar bir anlamda da çalışanların verimi ile yakından ilgilidir.

Doğru uygulamalar işletme açısından doğru sonuçlar getirir.

Bu bakımdan çalışanları ve işverenleri doğrudan ilgilendiren İş Kanunu uygulamaları, özel önem taşımaktadır.

İş sözleşmesinin temeli olan ücret ve diğer karşılıklı yükümlülükler, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, fazla çalışmalar, yıllık ücretli izinler gibi diğer hak ve yükümlülüklerin uygulanması, güvenilir bir işyeri ve çalışanların verimi için ölçüt olmaktadır.

Bu bakımdan çalışanların ve yöneticilerin doğru ve güncel bilgi sahibi olmaları, insan kaynakları yönetimlerinin güncel bilgilere ve uygulamalara ulaşabilmeleri performansı artırıcı sonuçlar doğurur.

DPI bu alandaki bilgi ve donanımı ile;

·         İnsan kaynakları yönetiminde İş Kanunu uygulamaları bakımından yapılandırma, doğru uygulamalara yönlendirme,

·         Oldukça yeni sayılan İş Kanunu ile ilgili mevzuata uyum, bilgilendirme,

·         Sorunların çözümü,

·         İş Kanunu uygulamaları bakımından yapılacak denetimlerde destek,

·         İşyerindeki uygulamaların periyodik denetimi ve raporlanması,

·         Yeni uygulama ve yargı kararlarıyla ilgili bülten desteği,

·         İş sözleşmelerinin feshi nedeniyle doğabilecek sorunların çözümü için bilgilendirme,

 

Danışmanlık ve eğitimleri vermektedir.