1. Kullanım şartları ve koşullarının tanımı

Bu internet sitesinde sunulan içeriklerin ve hizmetlerin kullanımı sadece aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar içindir. İnternet sitesine veya internet sitesinin herhangi bir alt sayfasına erişimle birlikte kullanıcı kullanım şart ve koşullarının güncel durumu ile geçerliliğini kabul etmiş olur. Kullanıcının şart ve koşullardan belirli bir tanesini veya tamamını kabul etmemesi durumunda internet sitesinin kullanımını sonlandırması gerekmektedir. DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ.bu şart ve koşulları her zaman ve bilgilendirme yapmadan güncelleme veya değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

2. Sunulan hizmetler

DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ.bu internet sitesinde bulunan içerikleri ve bilgileri ticari amaçlar için sunar. DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ.bu internet sitesinin işleyişini durdurma veya kısıtlama hakkını kendinde saklı tutar ve internet sitesinin veya içeriklerinden herhangi birisinin kalıcılığı, kesintisizliği veya değiştirilmemiş geçerliliği için yükümlülük kabul etmez.

3. Kullanımın kapsamı 

İnternet sitesinde bulunan tüm içerik ve bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak üzere, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, resim, video, veri toplama, dijital yükleme ve yazılımlar) DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ.ve tedarikçilerine ait olup Avrupa, Japon ve uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır. Bu içerik ve bilgilerin yalnızca ticari olmayan, kişisel kullanımlar için görüntülenmesine ve indirilmesine izin verilmektedir. Bu içerik ve bilgiler hiçbir biçimde değiştirilemez, uyarlama yapılamaz, çoğaltılamaz, genel kullanıma açık görüntülenemez, dağıtılamaz, kamusal ya da ticari amaçlar için kullanılamaz. İnternet sitesinde bulunan içerik ve bilgilerin yukarıda izin verildiğinden farklı biçimde kullanılmak istenilmesi durumunda, ilgili telif hakkı ya da lisans sahibinin (örn. DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ., tedarikçileri veya üçüncü şahıslar) ön onayı alınmalıdır. Ziyaretçi internet sitesinin bölümlerini kişisel kullanımı için yazdırabilir. Kullanıcı yukarıda belirtilen maddenin ihlali sonucu ortaya çıkacak herhangi bir dava, talep, kayıp ya da zararı DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. tazmin etmeyi kabul etmiş sayılır.

4. Garanti, yükümlülük 

İnternet sitesi yayınlama tarihinde mevcut olan teknoloji ve bilgilerin durumunu yansıtır. DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. içeriklerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü veya eksiksizliği, özellikle DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. ürünlerinde veya bu ürünlerin uygulamalarında yapılan değişiklikler yapıldığında internet sitesinin içeriklerinden bazen farklılık gösterebilmesinden sorumlu tutulamaz. DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. ayrıca internet sitesinin içeriğinin kullanıcı tarafından hedeflenen amaçlar için uygunluğunu da kabul etmeyecektir. DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. ve çalışanları, kullanıcının internet sitesini ve alt sayfalarını ziyareti sırasında veya internet sitesi ve alt sayfalarının kullanımına bağlı olarak tecrübe edeceği herhangi durumdaki hasar ve zararlardan sorumlu değildir. Bu sözleşmenin getirdiği temel yükümlülüklerin herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda yükümlülüğün kapsamı karakteristik, beklenen akdi zararlarla sınırlıdır. Bu sınırlama DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. 'nin geçerli kanunlara karşı yükümlü olduğu durumlarda geçerli değildir, başka bir ifadeyle kasıt veya ağır ihmal, ürün sorumluluğuna ilişkin yükümlülük getiren kanunlara göre veya ürünün görevini yerine getirememesinden kaynaklanan kişinin hayatına, sağlığına veya yaralanmasına neden olan hasarlar durumunda.

5. Diğer internet sitelerine bağlantılar 

İnternet sitesinin bazı bölümlerinde, kullanıcının ilgisini çekebilecek ilave bilgileri içeren diğer internet sitelerine yönlendirme yapan köprüler (hiperlink) vardır. Bu internet sayfalarına yönlendiren köprülere tıklandığında kullanıcı DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ.internet sitesini terk eder.

DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. 'nin, üçüncü şahışların denetimi altında olan internet sitelerinin güncel veya gelecekteki içerikleri üzerinde etkisi yoktur. Bu nedenle DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. bu gibi üçüncü şahıslara ait internet sitelerinin içerikleri için sorumluluk üstlenemez ve DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. köprünün bağlantısı öncesinde kanun dışı içeriklerin farkında olmadıkça yükümlülük taşımaz.

6. Kullanıcının Yükümlülükleri 

İnternet sitesinin kullanıcısı, sitenin veya sunulan hizmetlerin her kullanımı ile birlikte kanunlara uygun tutumla hareket etmekle yükümlüdür. Kullanıcı internet sitesinin işlevine zarar verebilecek veya aksamaya uğratabilecek mekanizmaların, yazılımların veya diğer programların kullanımına yetkili değildir. Bu sınırlama, aynı zamanda internet sitesinin teknik alt yapısında makul olmayan yüklere veya zorlanmaya neden olabilecek sonuçları doğuran kasıtlı aksiyonlar için de geçerlidir.

7. Verilerin korunması 

İnternet sitesi, kullanıcının herhangi bir kişisel verisini girmeye gerek olmadan ziyaret edilebilir ve kullanılabilir.

İnternet sitesinin, bilgilerin veya hizmetlerin indirilmesini sunan bazı bölümleri kullanıcılardan hizmetleri alabilmeleri veya özel alanlara erişebilmeleri için veya şifre koruma ile kullanıcı olarak kayıt olmak istediklerinde kişisel verilerini girmelerini talep edebilir.  Böylesi durumlarda, DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. ilgili hizmetlerin kullanımı için hem verilerin hangi amaç için talep edildiğine hem de girişi yapılan verilerin isteğe bağlı ya da zorunlu olup olmadığı bilgisine işaret eder.

DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. kullanıcının kişisel verilerini sadece kullanıcının hedeflediği, bir başka ifadeyle kabul ettiği özel amaç için saklar ve kullanır. Kişisel verilerin herhangi bir diğer amaç için kullanımı sadece böyle uygulanması hukuki olarak uygun olduğunda etkilidir. Tüm kullanıcı verileri gizli olarak saklanır ve sadece kullanıcı tarafından hedeflenen belirli amaç için gerektiğinde DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. çalışanlarına veya yetkili temsilcilerine verilebilir. DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ.  verileri harici herhangi bir üçüncü şahsa böyle yapması hukuki yükümlülük altında olmadığı sürece vermeyecektir.

DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. talep üzerine kişisel verileri ile ilgili toplanan ve kaydedilen bilgileri kullanıcıya sağlayacaktır. DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. kullanıcının talebi üzerine doğru olmayan her veriyi düzeltecektir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanımı ve saklanmasına ilişkin sözleşmeyi her zaman iptal edebilir ve DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ. iptal bilgisinin alınması üzerine bilgileri derhal silecektir. DPI Danışmanlık LTD.ŞTİ.'nin belirli bir süre zarfı için verileri saklamakla yükümlü olduğu durumlarda veriler erişilemez hale getirilecektir.

8. Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme 

 

İşbu kullanım şartları ve koşulları sözleşmesi veya internet sitesi ve alt sayfalarının kullanımından kaynaklanacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 


Bizi Arayın

Telefon:

0 850 216 7 DPI

0 850 216 7 374

E Mail:

info@dpidanismanlik.com

 

Sosyal Medya Hesaplarımız

Joomla Social by OrdaSoft!