İhlalin Türü

 

2021(TL)

2022(TL)

2023(TL)

 

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

 

11.796

16.066

35.815

 

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

 

4.716

6.423

14.318

 

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

 

9.438

12.854

28.655

6735 sayılı Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

 

784

1.067

2.378

 

* Tablo T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü sayfasından alınmıştır.

a- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle belirlenen idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

c- 2023 yılında uygulanacak 2022 yılı yeniden değerleme oranı %122,93 olarak belirlenmiş ve 24.11.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 


Bizi Arayın

Telefon:

0 850 216 7 DPI

0 850 216 7 374

E Mail:

info@dpidanismanlik.com

 

Sosyal Medya Hesaplarımız

Joomla Social by OrdaSoft!