YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ

FAQs - YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu yabancı uyruklulara çalışma izninin nasıl verileceği hakkındaki prosedürü belirlemektedir.

Söz konusu Yasa da çalışma izinleri konusunda dikkate alınması gereken bir Yasadır.

Ülkemizde çalışmak isteyen yabancılara çalışma izni verilebilmesi için, yabancının yapmak istediği işin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayanlara yasaklanmamış olması gerekir. Örneğin avukatlık yabancı uyruklulara yasaklanmıştır. Doktorluk konusunda ve mühendislikler konusunda da belirli kısıtlar vardır.

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla hazırlanan ve TBMM’de 28/7/2016 tarihinde kabul edilen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13/8/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 27. maddesinin yedinci fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

6735 sayılı Kanunun 27. maddesinin 5. fıkrası ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenleme yukarıda belirtilen görevleri yürütmek üzere Bakanlık ana hizmet birimi olarak Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kurularak faaliyete geçmiştir.

Eğer yabancının çalışacağı iş ve meslek konusunda bir yasak yoksa sunulan belgeler söz konusu yabancı uyruklu kişinin nitelikleri ve yapacağı işe uygunluğu bakımından ve ayrıca çalışacağı işverenin uygunluğu bakımından incelenir. Örneğin bazı istisnalar dışında, işyerinde genellikle en az 5 işçinin çalışması gibi. İzin isteyen yabancının eğitiminin de yapacağı işe uygun olması istenir.

Yabancının yapacağı işte, neden bir yabancıya ihtiyaç duyulduğunun gerekçesi de önemlidir.

Çalışma izni için genel kural yabancının kendi ülkesinden yani Ülkemize gelmeden başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru gerekli evrakla birlikte yabancının ikamet ettiği ülkedeki Türk konsolosluğuna yapılır.

Ancak altı ay ve daha fazla ikamet izni bulunan yabancılar için Türkiyede oldukları halde başvuru yapılabilir. Çalışma izni alındıktan sonra uzatma zamanı geldiğinde uzatma başvurusu da Türkiyeden yapılır.

Çalışma izinleri bir işverene bağlı olarak çalışanların izinleri ve bağımsız çalışma izinleri olmak üzere 2 çeşittir. Bağımsız çalışma izinleri şirket ortakları veya bağımsız işyeri açacaklar için verilecek izindir.

Çalışma izni ilk kez alındığı zaman bir yıl süreli olarak verilir. Bir yıllık izin uzatılmak istendiğinde ilk kez üç yıla kadar uzatılabilir. Üç yıldan sonra altı yıla kadar uzatılabilir. Bu nedenle bu izinlere süreli izinler denir.

Çalışma izni 2 kez uzatıldıktan sonra (5 yıllık bir süreli izinle çalışmış olmak kaydıyla)süresiz çalışma izni verilebilir.

6458 sayılı Kanun 26. Maddesi uyarınca çalışma izni verilen yabancılar Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Bunun için ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.

Bizi Arayın

Telefon:

0 850 216 7 DPI

0 850 216 7 374

E Mail:

info@dpidanismanlik.com

E Mail Listesi

Mail listemize üye olarak bizden her zaman en son haberleri alacaksınız.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Joomla Social by OrdaSoft!